Vážení návštevníci a zákazníci centra Relaxx,

vzhľadom na vzniknutú situáciu u nájomníka Body Energy Club vám oznamujeme nasledovné:
k dátumu 13.05.2016 bola vypovedaná Zmluva o nájme nebytových priestorov s Body Energy Club z dôvodu dlhodobého neplnenia si záväzkov vyplývajúcich z vyššie uvedenej Zmluvy a to najmä neplatenia nájomného a s tým súvisiacich platieb, preto vás týmto prosíme, aby ste vaše prípadne dotazy smerovali priamo na BODY Energy Club.

Ďakujeme.
Správa budovy Relaxx.

Nájdete nás na facebooku